انجمن صنفی مترجمان استان مازندران، نهادی معتبر و قانونی تحت مجوز وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. هدف از تشکیل انجمن حمایت‌های صنفی، آموزش و رفاه مترجمان استان می‌باشد. به این منظور، هیئت مدیره اقدام به رایزنی و تعامل با اساتید و دانشگاه‌های استان کرده است تا با گردهمایی و همفکری با آنان زمینه‌های همکاری هرچه بیشتر جهت تحقق اهداف انجمن فراهم آید.
در همین راستا، تعدادی از اعضای هیئت مدیره در روز یکشنبه ۹۷/۱۰/۲ ملاقاتی با یکی از اساتید برجسته‌ی استان، جناب دکتر ذاکری، در دانشگاه علوم پزشکی آمل داشته‌اند. در این جلسه اهداف و برنامه‌های انجمن بیان شده و چگونگی دستیابی به این اهداف بررسی شد.

انجمن صنفی مترجمان استان مازندران
همراه‌هم برای شکوفایی و اعتلای مترجمان

0
برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *