انجمن صنفی مترجمان استان مازندران

گواهی‌نامه ثبت انجمن صنفی مترجمان استان مازندران را که مجوز آغاز فعالیت رسمی این انجمن می‌باشد، وزارت تعاون کار و امور اجتماعی صادر کرده است.

0
برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *